Risk Analizi

beyaz yaka2
Risk analizi, işletme içinde yer alan tehlikelerden kaynaklanan riskleri ortaya çıkarmak için yapılan sistematik çalışmaları ve mevcut risklerin asgari seviyelere indirilmesi için ortaya konacak çözüm önerilerini içermektedir.
Risk değerlendirmesi çalışmaları kapsamında, işyerlerindeki çalışma koşulları, makina, tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeler dikkate alınarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için risk değerlendirme kılavuzu hazırlanır.